Bausch + Lomb: Biotrue™ комбиниран разтвор

Значимост

Природата е перфектният модел за изобретяване на новаторски продукти и технологии, тъй като тя е създала най-доброто. Всеки вид се е развил след милиони години еволюция. Еволюцията е сътворила изключително ефективни организми, които функционират по най-оптимален начин. Ето защо чрез успешно наподобяване на природата можем да подобрим съществуващите продукти и технологии.

Достигаме до нов научен прогрес, тъй като в наши дни става все по-лесно да се наподобява естественото благодарение на напредъка на науката и технологиите, по-големите възможности и по-доброто познаване на природата. Учените използват биомимикрията, за да създават по-добри продукти в най-различни сфери, вкл. комуникации, облекла, производство, въздухоплаване, архитектура и здравеопазване.

Свят, вдъхновен от природата

Продуктите, вдъхновени от природата, са навсякъде около нас

Научете повече

За специалисти

Информация за очни специалисти

Посетете

Къде се предлага Biotrue™

Проверете къде можете да купите Biotrue